Ny i afrika?

Lad os lave markedsanalysen

Det er altid en god idé at lave sin research, inden man investerer sin tid og resourcer i et ukendt marked.

Særligt når overvejelsen drejer sig om at gøre entre på et nyt kontinent, hvor målgruppen og kulturen er væsentligt anderledes end hvor man er vandt til at operere, er det en forudgående analyse med henblik på at blotlægge oversete guldgruber og faldgruber klart værd at overveje.

NornGuest Ventures tilbyder en prisvenlig markedsanalyse, som kan hjælpe dig med at svare på de spørgsmål som er med til at afgøre om det giver mening for din virksomhed at ekspandere til et Afrikansk land eller ej. 

Vi kan hjælpe

NornGuests databaserede markedsanalyser indeholder følgende:

Markedsstørrelse

En data baseret estimering af størrelsen for markedet på dit produkt eller service i det pågældende land.

Trends

Indeholder en undersøgelse af hvilke eksisterende og kommende trends der kan tænkes at påvirke markedet i nær fremtid.

Forbrugeranalyse

Denne del af analysen giver dig indsigt i dine kundesegmenters geografiske og demografiske karakteristika.

SWOT-analyse

En SWOT analyse er et analyseredskab der bruges til at skabe et overblik over de interne og eksterne faktorer der tegner den overordnede situation baseret på rapportens resultater. Akronymet SWOT står for Strenghts, Weaknesses, Opportunities & Threats.

SWOT analysen påpeger bl.a. hvilke styrker og svagheder din virksomhed har i sammenligning med konkurrenterne, og foreslår hvilke muligheder din virksomhed kan benytte sig af, for at stå stærkere end konkurrenterne, samt hvilke presserende udfordringer, der taler imod at entre det pågældende marked, eller som du skal være opmærksom på kan påvirke din markedsposition eller det generelle marked negativt.

Konkurrentanalyse

Her får du væsentlige data om dit markeds 5 største konkurrenter i det pågældende land.

TAM (Totale AddresserbarE Marked)

Det totale addresserbare marked eller TAM er en betegnelse for til den samlede efterspørgsel på det produkt eller den service du tilbyder.

Med TAM analysen vurderer vi det maksimale indtægtsbeløb, din virksomhed kan generere ved at sælge jeres produkt eller service i det pågældende land.

SOM (ServicebarE opnåeligE marked)

Du er i de fleste tilfælde ikke alene om at ville have kunderne på dit servicerbare adrresserbare marked. Der er også konkurrenter, som måske allerede er etableret, og har en loyal kundekreds. I SOM analysen vurderer vi dit servisable opnåelige marked, for at bestemme, hvor mange kunder der realistisk vil købe dit produkt eller service.

SAM (ServicebarE AdresserbarE Marked)

På grund af begrænsninger, såsom specialisering eller geografiske begrænsninger i din forretningsmodel, vil du muligvis ikke være i stand til at servicere dit totale adresserbare marked.

Med SAM analysen tager vi højde for disse begrænsninger og beregner det servicerbare adresserbare marked.

Hvis du at ønsker at føje yderligere emner til rapporten kan et specialtilbud sammensættes på baggrund af dine specifikke behov.

Hvis du ønsker en analyse for flere lande i regionen, tilbyder vi også markeds- og konkurrent analyse, samt TAM, SAM, SOM analyser på tværs af de valgte lande, så du ud fra indsamlede data kan få et praj om hvilket land i regionen der ville være bedst egnet at starte op i.

Tag kontakt

Kastanielunden 81, 6705 Esbjerg Ø
+45 50 73 79 84
charlie@nornguest.com

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.